Language

WELCOME

So glad you enjoyed this product commercial!
(rewatch here)

MINIMERA ANTALET
AFFÄRSAVBROTT INNAN
INCIDENTER INTRÄFFAR

MINSKA TIDEN DÅ PRODUKTIONEN LIGGER NERE TILL ETT ABSOLUT MINIMUM MED RED ALERT®

Naturkatastrofer, så som stormar, kraftiga regn, översvämningar och brand är bara några av de händelser som kan komma att hota din produktionsanläggning, utmana kontinuitetsplanering för verksamheten och påverka försäkringspremier. Din förmåga för återhämtning och att snabbt återgå till verksamheten beror på omedelbar tillgång till högt specialiserade restaureringsexperter och utrustning. BELFORs RED ALERT® räddningstjänst erbjuder företag och deras risk- och försäkringsansvariga, såväl som deras mäklare och försäkringsbolag en snabb och effektiv lösning. Vi garanterar omedelbar räddningstjänst och restaureringstjänster för byggnader, maskiner, utrustning och lager efter att ha lidit skada.

Låt oss minimera avbrott i verksamheten innan olyckan inträffat:

Production Downtime

VAD RED ALERT®-KUNDER KAN FÖRVÄNTA SIG DÅ DE RINGER BELFOR:

Video Preview Expectations

AAA SÄKERHET FÖR DIN ORGANISATION

Oavsett var du är finns vi där för dig. Med vår sofistikerade logistikexpertis kan vi hjälpa dig både nationellt och internationellt.

Som prioriterad kund har din olycka företräde – gå före i kön och återgå i produktion snabbare än de andra.

Vill du ha erfarna branschexperter i beredskap? Våra specialister har erfarenhet efter att ha sett och gjort allt. Vi återställer byggnader och alla andra företagsegendomar, inklusive maskiner och utrustning – allt du behöver för att återuppta produktionen utan dröjsmål.

FÅ ALL INCLUSIVE-PAKETET

INTERNATIONELL TÄCKNING

Tack vare vår globala närvaro täcker vi hela din leveranskedja över alla kontinenter. RED ALERT® minimerar affärsavbrott över hela världen.

EXKLUSIV INTERNATIONELL HOTLINE

Trött på att uppdatera kontakter genom hela organisationen? RED ALERT® ger dig exklusiv tillgång till vår hotline vilket gör kontakten enklare när du behöver oss som mest.

PRIORITERAD HANTERING

RED ALERT®-kunder har prioriterad status. I händelse av en nationell katastrof och ökad efterfrågan går du före i kön. Se det som en extra försäkring för att produktionen kommer att vara igång som vanligt innan du vet ordet av.

BRANSCHEXPERTER

Inget företag och ingen bransch är den andra lik, så varför skulle deras lösningar vara det? Tack vare BELFOR-experternas specialkunskaper och erfarenhet av din bransch och ditt företag kan de anpassa sina tjänster före, under och efter ett avbrott i verksamheten.

AVTAL OM SERVICENIVÅ

Nödsituationer skapar alltid en osäkerhet. Med oss kan du själv definiera dina förväntningar och den servicenivå som motsvarar nivån av hjälp du vill ha för företagets förebyggande planering. Inga överraskningar – du får exakt den service du själv valt.

BRANSCH- OCH PLATSSPECIFIKA FÖRFARANDEN

De första timmarna efter en katastrof är avgörande. Steg-för-steg-protokoll som skräddarsys efter era behov reducerar effekterna av eventuella avbrott i verksamheten. På så sätt är ni optimalt förberedda för mindre incidenter så väl som värsta tänkbara scenario.

VARFÖR FÖRETAG FÖRLITAR SIG PÅ RED ALERT®:

”BELFORs RED ALERT®-metod är fast förankrad i våra processer som aktiveras i händelse av skada. Det bara fungerar, helt enkelt – och gör våra processer för skadehantering mer effektiva.”

Ute Roch
Chef för försäkringsavdelningen
Dirk Rossmann GmbH

”I Italien drabbades en av våra anläggningar hårt av översvämningarna 2023. När telefonen ringde kunde jag omedelbart lugna mina kollegor: BELFOR är på väg. De har de resurser som krävs och känner till oss väl här på Würth. Würth är en RED ALERT®-kund och har därför prioriterad status.”

Matthias Beck
Chef för försäkringsavdelningen / Riskhantering
Würth Group

”With RED ALERT®, we have a reliable solution to minimize business interruptions after damage. BELFOR is worth the money.”

Ute Roch
Chef för försäkringsavdelningen
Dirk Rossmann GmbH

ROADMAP för RED ALERT®:

Du talar, våra experter lyssnar:

Vilken nationell eller internationell infrastruktur behöver försäkras? Vilka externa och interna utmaningar förväntar ni er efter en incident? Ditt avtal med oss kommer att uppfylla dina specifika behov.

Ja, du är först i kön:

Allas infrastruktur kan ha slagits ut, men RED ALERT®-kunder är de första som är i gång igen. Det ger dig ett försprång bland konkurrenterna.

När katastrofen inträffar finns det inte tid för långa samtal:

Vi besöker era produktionsanläggningar i förväg så att vi är optimalt förberedda på att hantera eventuella avbrott i verksamheten.

Undrar du hur du ska få alla att förstå vår tjänst?

Vi hjälper dig att säkerställa att alla relevanta teammedlemmar har ett fast grepp om RED ALERT®-processerna och protokollen. Det gör din organisation mer motståndskraftig.

Dela de goda nyheterna:

Vi utfärdar intyg för att alla i er organisation såväl som alla relevanta externa parter ska ta del av att ni investerat i en utmärkt affär för att försäkra er om att avbrotten i verksamheten ska bli så få och kortvariga som möjligt.

1. Tydlighet

Du talar, våra experter lyssnar:

Vilken nationell eller internationell infrastruktur behöver försäkras? Vilka externa och interna utmaningar förväntar ni er efter en incident? Ditt avtal med oss kommer att uppfylla dina specifika behov.

2. Prioritetskö

Ja, du är först i kön:

Allas infrastruktur kan ha slagits ut, men RED ALERT®-kunder är de första som är i gång igen. Det ger dig ett försprång bland konkurrenterna.

3. Beredskap

När katastrofen inträffar finns det inte tid för långa samtal:

Vi besöker era produktionsanläggningar i förväg så att vi är optimalt förberedda på att hantera eventuella avbrott i verksamheten.

4. Implementering

Undrar du hur du ska få alla att förstå vår tjänst?

Vi hjälper dig att säkerställa att alla relevanta teammedlemmar har ett fast grepp om RED ALERT®-processerna och protokollen. Det gör din organisation mer motståndskraftig.

5. Certifiering

Dela de goda nyheterna:

Vi utfärdar intyg för att alla i er organisation såväl som alla relevanta externa parter ska ta del av att ni investerat i en utmärkt affär för att försäkra er om att avbrotten i verksamheten ska bli så få och kortvariga som möjligt.

TA REDA PÅ MER OM VÄRLDSLEDAREN INOM SKADEREGLERING.

VI ÄR BETRODDA AV FÖRETAG ÖVER HELA VÄRLDEN

HAR DU NÅGRA FRÅGOR TILL OSS?

VI ÄR HÄR FÖR DIG

Good risk managment can limit the damage in a natural catastrophe

Europe has again been hit by extreme weather this summer, resulting in floods in northern Italy. In 2021 it was the German region of Ahrtal valley and in 2022, large parts of the UK were submerged. In May, the wealthy region of Emilia Romagna was hit with six months of rainfall in just 36 hours. Read full article…

BEYOND PREMIUMS: NAVIGATING THE NEW NORMS OF NATURAL CATASTROPHES

Welcome to 2024, where the phrases ‘unprecedented’ and ‘record-breaking’ are not just reserved for Olympic feats or the box office earnings of the latest superhero flick, but are routinely slapped onto descriptions of our global climate situation. I’ve just red Swiss Re’s latest Sigma Study. Read full article…