Language

Frequently Asked Questions

Vi har en skada. Vad händer när vi ringer den exklusiva nödtelefonen?

Vår skadeexpert rådgör med dig för att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas. Inom den överenskomna tidsramen, och bara några timmar efter ditt samtal, anländer vårt team av branschspecialister till platsen. Efter att ha bedömt skadan ger vi dig och din försäkringsgivares representanter råd om vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra följdskador. Vi initierar också stabiliserande åtgärder. Dessutom förser vi dig och din försäkringsgivare med en skaderapport och föreslår ett skräddarsytt återställningsprogram.

Jag är försäkrad. Varför behöver jag RED ALERT®?

Försäkringar hjälper dig att minska ekonomiska risker för materiella och fysiska skador samt avbrott i verksamheten. Men, vad du främst behöver är omedelbara akutinsatser för att undvika, eller minska, driftstopp och följdskador som orsakas av tillexempel sot, rök och vatten. Enligt ditt försäkringsavtal är du ansvarig för skadebegränsning, och för detta behöver du omedelbar tillgång till resurser för restaurering och återställande.

I synnerhet naturkatastrofer tenderar dock att orsaka flaskhalsar, eftersom alla företag och hushåll är i behov av saneringstjänster samtidigt. I en krissituation får RED ALERT®-kunder ett prioriterat svar och omedelbara specialiståtgärder med endast ett samtal. Vi återställer, reparerar och renoverar även era byggnader, anläggningar, maskiner och elektroniska system så att ni kan komma i gång med verksamheten snabbast möjligt.

Hjälper ni oss om vi inte är en RED ALERT®-medlem?

Alla företag kan ringa oss för att få hjälp och vi anländer till er på plats så snart vi kan. Under perioder då efterfrågan är hög, exempelvis efter stormar eller översvämningar, kommer alltid RED ALERT®-medlemmar i första hand. Förseningar det kan leda till i utryckningen kan leda till allvarliga följdskador på tekniska anläggningar, byggnader och inventarier, vilket ökar tiden för avbrott i verksamheten då produktionen står stilla.

Kommer ni att få kapacitetsbrist om flera RED ALERT®-kunder ringer efter hjälp samtidigt?

Vi håller alltid vårt RED ALERT®-löfte. Och som världens största katastrofhanteringsföretag med över 12 000 anställda i 26 länder får vi aldrig slut på resurser för att hjälpa våra medlemmar. Vi flyttar snabbt människor och utrustning till katastrofområden för att möta RED ALERT®-medlemmarnas efterfrågan. Vidare begränsas antalet medlemskap per region för att säkerställa att vi fortsätter att hålla vårt löfte.

Vad gör ni väl på plats?

Först bedömer och begränsar vi skadan. Våra experter vet vad som ska göras för att förhindra att skadan förvärras. Omedelbara åtgärder minskar följdskador och relaterade kostnader dramatiskt, liksom driftstopp och avbrott i verksamheten. Åtgärderna omfattar säkring av platsen, tätning av delar av byggnaden, inventarier och maskiner för skydd mot sot, damm och vatten, avlägsnande av skräp och dränering av vatten. Vi håller dig informerad och ger dig ett förslag på omfattande och skräddarsydd återställning, vilket omfattar återställning av byggnader, maskiner, elektronik och andra inventarier, samt läcksökning, mögelsanering och dekontamineringstjänster. Andas ut, vi är med dig hela vägen.

Kommer RED ALERT® hjälpa oss att minska försäkringspremierna?

Vi kan inte lova lägre premier för RED ALERT®-medlemmar men vi kan garantera återställningskapacitet och prioriterad utryckning. Detta kommer att sänka kostnaderna för följdskador och avbrott i verksamheten. Vi utfärdar dessutom ett RED ALERT®-certifikat som bevis på att du har en robust kontinuitetsplan på plats, vilket du kan visa upp för ditt försäkringsbolag eller din mäklare när du förhandlar om förnyelse av kontrakt, exempelvis.

Hur påverkar RED ALERT® leveranstiderna?

I efterdyningarna av en brand eller en naturkatastrof är dina kunder av förståeliga skäl oroade över sin kapacitet att återuppta sin produktion fortast möjligt. RED ALERT® hjälper dig att minimera produktions- och leveransstörningar tack vare prioriterad återställning. Ditt RED ALERT® affärskontinuitetsplan-certifikat visar dina kunder att du gör allt du kan för att minimera förseningar och att du är fullt engagerad i att hålla ditt löfte även under de mest utmanande förhållanden.

Kan ni skriva en kontinuitetsplan för verksamheten åt mig?

Vår styrka är sanering samt att minimera avbrott i verksamheten efter en skada. Med detta i åtanke granskar och kompletterar vi kontinuitetsplanen för våra RED ALERT®-kunder men skriver inte planer själva. Däremot rekommenderar vi gladeligen oberoende konsulter för uppgiften.

Vi har ett sprinklersystem. Varför skulle vi behöva saneringstjänster för brandskador?

Både brand och släckvatten kan skada din byggnad, dina maskiner och din utrustning. Dessutom finns det en oundviklig fördröjning i aktiveringen av sprinklersystem, tillräckligt för att branden ska orsaka rök och förorena byggnaden. Visste du att en yta på 10 000 m² kan förorenas av bara 1,5 kg bränd PVC? Och även om sprinklersystem hjälper till att minska de värsta effekterna av en brand, orsakar vattnet och den ökade luftfuktigheten korrosion. Om korrosionen inte åtgärdas snabbt kan maskiner och utrustning till slut få skador som inte går att reparera. Långa ledtider och kostnaden för nya maskiner är bara ett par av flera anledningar till att påbörja restaureringen så fort som möjligt.

Det finns ingen flod i närheten. Varför skulle vi behöva saneringstjänster för översvämningsskador?

Du behöver inte ha en flod i närheten för att utsättas för risken för produktionsstörningar på grund av översvämningar. Platta tak kollapsar av stora vattensamlingar och avlopp svämmar över till följd av kraftig nederbörd.  Klimatförändringarna förvärrar extrema väderförhållanden så som kraftiga regn, vilket blir allt vanligare. Och långvarig torka leder till markkompaktering, vilket skadar markens förmåga att absorbera vatten. Som ett resultat av detta kan även små floder förvandlas till rasande störtfloder. Slutsatsen är att det inte längre finns några säkra regioner. Klimatexperternas förväntningar om att extrema väderhändelser blir allt mer instabila och oförutsägbara bekräftas av vår egen data.

Det tar ett tag att få ett PO-nummer. Kommer detta att försena hjälpen från BELFOR?

För RED ALERT® on boarding är förberedelser A & O. Det innebär att vi listar era leverantörer och ser till att allt administrativt arbete är på plats innan några incidenter inträffar. Tack vare kontraktet kan vi sätta i gång utan dröjsmål.

Vad händer om jag bara vill att du ska bedöma skadan?

Det går bra, det ingår i vårt erbjudande. I länder där vi har kontor ingår bedömningen i den årliga avgiften. För skador som uppkommit i andra länder debiterar vi endast resekostnader.

Kan jag ringa er för mindre incidenter?

Självklart kan du göra det, vi rekommenderar det rentav. Ditt avtal täcker alla typer av skador, oavsett omfattning. Även små incidenter kan orsaka kostsamma avbrott i verksamheten och måste åtgärdas utan dröjsmål. Genom att samarbeta med er om alla era incidenter ökar vi vår förståelse för ert företag och era risker, och förbättrar våra processer i enlighet med detta. Belfors kunder rapporterar att deras processer för skadehantering har blivit mer effektiva sedan de började använda RED ALERT®. Det är så RED ALERT® avlastar era mäklare och era interna risk- och försäkringsteam.

Täcker ni in anläggningar utanför Europa?

Absolut. BELFOR är global marknadsledare inom sanerings- och räddningstjänster. Med mer än 550 kontor och över 12 500 anställda över hela världen hjälper vi dig oavsett var du befinner dig. Vårt Stora & Komplexa skador-team hjälper dig att komma i återuppta produktionen på alla kontinenter, utom kanske Antarktis.

Vi har en ovanlig nödsituation. Kan vi ringa er?

Absolut. Vi är övertygade om att vi kan hantera alla utmaningar med hjälp av våra experter och deras utrustning. En stor del av vårt jobb är att konstruera lösningar på problem som du inte exponerats för tidigare. Om vi inte har svaret själva, har vi ett robust nätverk av partners som mycket väl kan ha lösningen. Utmana oss!

Vad händer efter att vi har signerat avtalet?

När avtalet har undertecknats inleder vi on boarding-processen och börjar med att samla in och strukturera all data som är relevant för skadehanteringen. Dessutom utformar vi en skräddarsydd process för att hantera incidenter och integrera processen i er organisation. Vi kan också skapa en digital tvilling av era anläggningar med hjälp av BELFOR 360° Damage Scan. Särskilt efter en förödande brand kommer det att vara mycket svårt att fastställa anläggningarnas ursprungliga tillstånd. Den digitala tvillingen berättar exakt vad som fanns där och fungerar som en viktig referens när ni återställer era anläggningar till hur de såg ut före incidenten.

När introducerade BELFOR sina tjänster för katastrofhantering?

RED ALERT® lanserades i London på 1980-talet som en prioriterad tjänst för banker som utsatts för IRA:s attentat. IRA:s bombattentat drabbade London varpå BELFOR UK alltför ofta fick rycka ut. Bankerna drabbades naturligtvis av stora förluster när de höll stängt och letade efter ett tillförlitligt sätt att minimera avbrotten i verksamheten efter en attack. I en tid före Internet, molnlagring och distansarbete var människor tvungna att vara på kontoret för att arbeta. RED ALERT® hjälpte bankerna att hantera de flesta typer av skador, öppna upp snabbt och begränsa avbrotten i verksamheten.

We are trusted by companies around the world