Language

GDPR

Vår personuppgiftspolicy

Sekretesspolicy BELFOR

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

(1) Följande information gäller insamling av personuppgifter när du använder denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras personligen till dig, t.ex. namn, adress, e- postadresser, användarbeteende.

(2) Den registeransvarige enligt artikel 4 (7) EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är BELFOR Europe GmbH, Keniastraße 24, 47269 Duisburg, info@belfor.com (se vårt juridiska meddelande). [Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@belfor.com eller på vår postadress med tillägget ”Dataskyddsombud”.]

(3) När du kontaktar oss via e-post eller genom att använda ett kontaktformulär lagras de uppgifter du ger oss (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer i förekommande fall) av oss för att kunna svara på din fråga. När lagring inte längre är nödvändig kommer vi att radera tillämpliga uppgifter eller begränsa behandlingen av dem om lagliga lagringskrav gäller.

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandlingen,
 • Rätt till vägran att behandla,
 • Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har också rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en dataskyddsmyndighet.

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Om du endast använder webbplatsen för information och inte registrerar eller överför information till oss på annat sätt, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och garantera dess stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är artikel 6 (1) mening 1 lit. f GDPR):

 • IP-adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidszonsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Åtkomststatus / HTTP-statuskod
 • Mängden data som överförs i varje enskilt fall
 • Webbplatsen som förfrågan kommer från
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran.

(2) Utöver de uppgifter som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk i samband med webbläsaren du använder och genom vilka viss information överförs till den plats som cookien ställer in (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra internetnärvaron mer användarvänlig och effektiv i allmänhet.

§ 4 Andra funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom den rent informationsmässiga användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om de intresserar dig. För att göra det måste du generellt tillhandahålla ytterligare personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och för vilka de ovan nämnda principerna för databehandling gäller.

(2) Vi använder ibland externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. De är noggrant utvalda och beställda av oss, är bundna till våra instruktioner och övervakas regelbundet.

(3) Vi kan även förmedla dina personuppgifter till tredje part om vi erbjuder deltagande i specialerbjudanden, lotterier, avtalsslutande eller liknande tjänster tillsammans med partners. Du hittar mer information om detta om du anger dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.

(4) Om våra tjänsteleverantörer eller partners finns i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vi att informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

§ 5 Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, med vilket vi informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden. De köpta varorna och tjänsterna anges i samtyckesförklaringen.

(2) För att registrera dig för vårt nyhetsbrev använder vi den så kallade dubbel-opt-in-processen. Det betyder att efter att du registrerat dig skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav och ber om bekräftelse på att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom [24 timmar] låses din information och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom sparar vi de IP-adresser du använt och tiderna för registrering och bekräftelse. Syftet med processen är att bevisa din registrering och, vid behov, att undersöka eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Den enda obligatoriska informationen för överföring av nyhetsbrevet är din e-postadress. [Tillhandahållande av annan, separat märkt data är frivillig och används för att kontakta dig personligen.] Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 punkt 1 lit. en GDPR.

(4) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sändning av nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan återkalla det genom att klicka på länken i varje nyhetsbrevsmeddelande, via e-post till [newsletter@belfor.com] eller genom att skicka ett meddelande till kontaktpunkten som anges i det juridiska meddelandet.

§ 6 Revocation or withdrawal of consent to the processing of your data

(1) Om du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta. Efter att du har uttalat det till oss påverkar återkallelsen tillåtligheten av att behandla dina personuppgifter. (2) Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på hänsyn till intressen kan du återkalla ditt samtycke till behandlingen. Detta är särskilt fallet om behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, vilket alltid beskrivs av oss i den efterföljande beskrivningen av funktionerna. När vi utövar ångerrätten ber vi dig att ange skälen till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter som vi tidigare har gjort. Vid en motiverad återkallelse kommer vi att undersöka situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen eller förmedla våra skyddsvärda och nödvändiga skäl för att fortsätta behandlingen. (3) Naturligtvis kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalysändamål. Du kan informera oss om din återkallelse av annonsering på följande kontaktpunkter: BELFOR Europe GmbH, Keniastr. 24, 47269 Duisburg, info@belfor.com.

§ 7 Förutsättningar för vidarebefordran av personuppgifter till tredje land

(1) I de undantagsfall då personuppgifter i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) överförs – det vill säga i tredje land – sker detta inom ramarna för förutsättningarna i art. 44 och framåt i GDPR.

(2) För vissa tredje länder utfärdar EU-kommissionen ett uppgiftsskydd genom så kallade lämplighetsbeslut som kan jämföras med EES-standarden. I andra tredje länder dit personuppgifter eventuellt kan komma att överföras kan emellertid bristande juridiska bestämmelser medföra otillräckligt höga uppgiftsskyddsnivåer. Om så är fallet ser vi till att tillhandahålla ett adekvat uppgiftsskydd. Detta sker genom bindande organisationsföreskrifter, standardavtalsklausuler från EU-kommissionen med avseende på skydd för personuppgifter i enlighet med art. 46.1.2 lit. c GDPR (standardavtalsklausulerna av år 2021 finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-en), certifikat samt erkända uppförandekoder.

§ 8 Behandling av uppgifter från dina användarenheter (”cookieriktlinjer”)

(1) Utöver ovannämnda uppgifter kommer även tekniskt erforderliga samt (valfritt) tekniskt sett icke-erforderliga cookies att sparas på din dator när du ger ditt medgivande. En ”cookie” är en liten textfil som den av dig använda webbläsaren sparar på din hårddisk, och genom vilken den plats som skapar cookien – i detta fall vi – skickar vissa typer av information. Dessas syfte är att göra det övergripande Internetutbudet mer användarvänligt och effektivt. När du visar på webbplats (och därefter) kan du välja om du vill tillåta cookies i allmänhet eller vill välja enskilda extrafunktioner. Du utför dina ändringar via vår medgivandehanterare.

(2) Tvingande funktioner som krävs rent tekniskt för att visa webbplatsen: Webbsidans tekniska uppbyggnad kräver att vi använder viss teknik, i synnerhet cookies. Utan denna teknik kan vår webbplats inte visas (helt korrekt), eller också kan vissa supportfunktioner sluta fungera. Detta gäller huvudsakligen övergående cookies som raderas när du lämnar webbplatsen eller senast när du stänger ned din webbläsare. Notera att tekniskt erforderliga cookies kommer att skapas även då du väljer ”Avvisa alla” i medgivandehanteraren för cookies i samband med att sidan öppnas. Du kan inte välja bort dessa cookies om du vill använda vår webbplats. Enskilda cookies visas i medgivandehanteraren. Rättslig grund för denna behandling finns i art. 6.1.1 lit. f DSGVO.

(3) Valfria cookies när du ger ditt medgivande: Vissa cookies skapar vi först när du har gett ditt medgivande, ett medgivande som du kan ange via det så kallade verktyget för cookiemedgivande när du besöker vår webbplats för första gången. Funktionerna aktiveras först om du ger ditt godkännande och syftar i synnerhet till att vi kan analysera och förbättra besöken på vår webbplats, att vi kan underlätta användningen via olika webbläsare eller användarenheter, att vi kan känna igen dig i samband med upprepade besök eller i reklamsyfte (ev. även i syfte att rikta reklam till intressenter, mäta annonsernas effektivitet eller visa intresseorienterad reklam). Rättslig grund för denna behandling finns i art. 6.1.1 lit. A GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande utan att behandlingens godtagbarhet påverkas.

Nedan beskrivs de funktioner vi använder och som du kan välja enskilt och återkalla via godkännandehanteraren.

§ 9 Webbanalys

1.         Användning av Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies som låter dig analysera användningen av webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av denna webbplats överförs som regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Vi vill påpeka att det i nuläget inte finns någon adekvat skyddsnivå för uppgiftsöverföring till USA. Vi kan därför i nuläget inte garantera att denna cookieleverantör kan tillhandahålla samma höga uppgiftsskyddsnivå som vi i samband med behandlingen av dina uppgifter.

(2) IP-adressen som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte kopplad till annan data från Google.

(3) Du kan förhindra att cookies lagras genom att utföra tillhörande inställning i banner eller inställningar för cookies – vi måste emellertid påpeka att du då eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut.

(4) Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_ anonymizeIp( )”. Detta säkerställer att IP-adresser vidarebehandlas i förkortad form, vilket utesluter möjligheten till personlig association. Varje personlig koppling till de uppgifter som samlas in om dig kommer därför omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

(5) Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Vi använder statistiken som erhålls för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressanta för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA, har Google förbundit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6 (1) mening 1 lit. f GDPR.

(6) Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www. google.com/analytics/terms/de.html; översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html och dataskyddsförklaringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

§ 10 Sociala medier

Användning av plugin-program för sociala medier

(1)        Vi använder i nuläget insticksprogram för följande sociala medier: Facebook, LinkedIn och YouTube. På vår webbsida finns inbäddade YouTube-videor som kan nås via vår webbplats. Inbäddade videor tillhandahålls av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hädanefter ”YouTube”). Rättslig grund för uppgiftsbehandling i samband med uppspelning av inbäddade YouTube-videor är ditt medgivande i enlighet med art. 6.1.1 lit. a GDPR. Vi vill göra dig uppmärksam på att cookien CONSENT skapas av YouTube när du spelar upp en inbäddad YouTube-video.

(2)        Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna eller databehandlingsprocedurerna, och vi känner inte heller till hela omfattningen av datainsamling, syftet med behandlingen eller lagringstiderna. Vi har heller ingen information om radering av insamlade data av plug-in-leverantören.

(3)        Plug-in-leverantören lagrar data som samlats in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av deras webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att återkalla skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva denna rätt. Via plug-ins erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vår webbplatsnärvaro och göra den mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plugin-program är artikel 6.1 mening 1 lit. f GDPR.

(4)        Dataöverföring sker oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad på en plug-in-leverantör är dina data som samlas in av oss direkt kopplade till det konto du har hos plug-in-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och till exempel länkar sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information i ditt användarkonto och kommunicerar den offentligt till dina kontakter. Vi rekommenderar att du regelbundet loggar ut efter att ha använt ett socialt nätverk, men i synnerhet innan du aktiverar knappen, eftersom detta gör att du kan undvika koppling till din profil av plugin-leverantören.

(5)        Vi vill påpeka att det i nuläget inte finns någon adekvat skyddsnivå för uppgiftsöverföring till USA. Vi kan därför i nuläget inte garantera att här omnämnd amerikansk leverantör kan tillhandahålla samma höga uppgiftsskyddsnivå som vi i samband med behandlingen av dina uppgifter. 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ytterligare information gällande uppgiftshämtning: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

b) Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. 

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

d) LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, IRLAND;
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=content_footer-privacy-policy 

e) Youtube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IRLAND; https://policies.google.com/privacy?hl=de

§ 11 Uppgiftsbehandling inom ramarna för affärskorrespondens

(1) Vi inhämtar följande uppgifter från dig inom ramarna för vår affärskorrespondens:

 • Efternamn
 • Kontaktuppgifter
 • E-postadress
 • Telefon
 • ev. befattning och tillhörighet till ett företag
 • vidare uppgifter som du överför till oss.

(2) Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kunna kontakt med dig och på bästa sätt behandla aktuellt ärende. Rättslig grund för denna behandling är i enlighet med art. 6.1 lit. b GDPR antingen skyldighet att uppfylla ett avtal eller åtgärder innan avtal ingås, detta då vi antar att din affärskorrespondens avser vårt affärserbjudande. Därutöver kan databehandlingen inom ramarna för en affärsmässig korrespondens också motiveras av vårt berättigade intresse enligt art.6.1 lit. GDPR. Vi utgår från detta eftersom en förfrågan också kan beröra teman som varken baseras på ett befintligt avtal eller är pre-kontraktuella.

Om du har ingått en affärsrelation med oss kan eventuellt ytterligare relevanta uppgifter komma att hämtas, vilka du också identifieras om på relevant plats i detta datasekretessutlåtande.
(3) Inom ramarna för våra affärsrelationer kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till uppdragsbehandlaren eller offentliggöras. Denne kan också befinna sig utanför EES-området, alltså i tredje land. En sådan behandling sker uteslutande i syfte att uppfylla avtals- och affärsmässiga åligganden, samt i syfte att vårda din affärsrelation till oss (rättslig grund är art.6.1 lit. b eller lit. f, iVm art. 44 ff. DS-GVO). Mer utförlig information om detta finns i § 7.

(4) De personuppgifter som vi inhämtar inom ramarna för vår affärskorrespondens sparas endast så länge som detta krävs för syftet och/eller en rättslig grund finns.
Tillhandahållandet av dina uppgifter i en affärsmässig korrespondens sker då du tar kontakt med oss i olika avtalsrelaterade frågor. I detta avseende behöver du bara ställa de uppgifter till förfogande som vi behöver för att lösa ditt ärende. Utan dessa uppgifter kan som regel ingen korrespondens ske med dig.